เริ่มต้น 30 ใบ/แบบ

สำหรับ กระเป๋าถือ , กระเป๋าสะพาย หรือ กระเป๋าขนาดใหญ่

เริ่มต้น 50 ใบ/แบบ

สำหรับ Small leather goods งานเย็บด้วยมือ

เริ่มต้น 150 ใบ/แบบ

สำหรับ Small leather goods งานเย็บจักร